HÄLLGREN, ERNST Viktor

född 15/12 1889 i Stockholm  död 6/12 1944 i Ludvika

Teckningslärare; målare, tecknare, grafiker. Föräldrar: verkmästaren Carl Anders Victor Hällgren och Johanna Fredrika Catharina Sprant.

Studier 1908-12 vid Konsthögskolan, där han erhöll flera lovord och sistnämnda år hertigliga medaljen; var därjämte elev vid Axel Tallbergs etsningsskola. Studieresor till England, Tyskland och Frankrike. Från 1935 verksam som teckningslärare i Ludvika. Deltog i Grafiska sällskapets retrospektiva utställning på Konstakademien 1911-12, "Svensk grafisk konst" på Valand, Göteborg 1912, Baltiska utställningen i Malmö 1914, Grafiska sällskapets utställning i Stockholm 1916, Svenska konstutställningen på Charlottenborg, Köpenhamn, 1916 "Svensk grafik" på Konstakademien 1919, "Svensk konst" på Valand-Chalmers, Göteborg,1923, i Grafiska sällskapets utställningar på skilda orter samt med Sveriges allmänna konstförening 1910, 1911 och 1914. Erhöll 1913 Beskowska stipendiet.

Hällgren, som enligt Tallberg, var "en mycket duktig, om även en smula ojämn, etsare", gjorde sig känd som en skicklig tekniker. Hans rikhaltiga grafiska produktion omfattar skilda motiv som landskap, gatubilder, arkitektur, figurscener och porträtt, övervägande utförda i linjemaner. Hällgren utgav 1918 "Från Göteborg. Tio etsningar" och "Från Stockholms gator och gränder. Åtta etsningar". Han har även utfört målningar, bl.a. porträtt, samt teckningar.

Representerad i Kungl. biblioteket och (med omkring 15 gravyrer) i Nationalmuseum. Var medlem av Royal Society of Painter-Etchers and Engravers i London.

Litt.: A. Gauffin, "Konstverk och människor" (1915). 

Allhems: Svenskt Konstnärslexikon 1952  

koppar.jpg (100422 byte)